List of Ashram and Mandir of Thakur Sri Abhiram Paramahansha Dev


ODISHA
Balasore
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Sasanbada, Nuagan, Remuna, Balasore -
Abhiram Paaduka Ashram,
Malanga, Near Bahanaga, Gopalpur, Balasore
Now: Babaji Bipin Das
Bhakarabaj, Rupsa, Balasore Founder: Babaji Sri Chakradhara Das
Nayika Ashram, Sergarh, P.o. Somnath Pur, Block-Remuna, Balasore Founder: Nageswar Baba,
Now: Babaji Sri Sachidananda Das (Sachi Baba)
Gandibedha, Soro, Balasore -
Berhampur
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Abhiram Milan Mandir,
New Busstand Road, Gate Bazar, Mukti Path Sahi, Near Payal Hall, Berhampur
Now: Babaji Sri Uttam Charana Das
Diga Pahandi, Berhampur -
Bhubaneswar
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Khandagiri, Bhubaneswar Babaji Sri Seshanana Das
Damana, Bhubaneswar Founder: Babaji Sri Rabi Narayana Das,
Now: Babaji Sri Premananda Das
Rasulgarh, Bhubaneswar -
Unit-6, Near Airport, Bhubaneswar -
Cuttack
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Sri Abhiram Parivar Snagha, Nuapada, Balisahi, Cuttack -
Kendrapara
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Abhiram Ashram Dhanamandal, Aul, Kendrapara -
Sri Sri Abhiram Shanti Anand Ashram, AT-Tatana, P.S.-Pattamundai, Dist.-Kendrapara Founder: Babaji Shree Duryadhan Das
Sri Sri Abhiram Seba Ashram, At-Tanara, PO- Koro, Dist-Kendrapara Babaji Shree Bhimasena Das
Sri Sri Milan Mandir, At-Malapatana, Dist-Kendrapara -
Mayurbhanj
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Hempur, Near Baisinga, Mayurbhanj -
Musagadia, Manatri, Mayurbhanj -
Bagha Mara, Badasahi Block, Kochilakhunta Panchayat, Mayurbhanj Founder: Babaji Rabi Narayana Das,
Now: Babaji Sri Debaraj Das
Puri
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Sri Sri Abhiram Shanti Anandashram Seba Sangha,
At: Shanti Anandashram (Karamala), Po.: Shanti Dham, Dist.: Puri, ODISHA - 752017
Now: Acharya Balaram Das
Lanka Marchi Khia Matha (Near Sri Loknath Mandir), Parbatipur, Puri Now: Babaji SriSatya Nanda Das (Satya Baba)
Marchi Koth Gali, Badadanda, Puri Now: Babaji Arabinda Das
Rourkela
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Bhanja Bhawana, Sec-5, Near Market Amba Bagana, Rourkela Founder: Babaji Debananda Das
Now: Babaji Nityananda Das
Chhend Colony, Rourkela Founder: Babaji Debananda Das
DELHI
New Delhi
Ashram Name/Address Founder/Babaji Photo
Shree Abhiram Satsanga & Caltural Society, Delhi
E-160, Suman Colony, Chhatarpur Extention, New Delhi-110030.
Ph: 011-26806026, 26496014
-

These are some list of Ashram and Mandir of Thakur Sri Abhiram Paramahansha Dev. If you have any information about any Ashram and Mandir, then please provide the complete details.
sideBar

sideBar